Metanavigatie

Het doel van deze site is algemene informatie te verstrekken over IHC Merwede en er kunnen te allen tijde zonder aankondiging vooraf wijzigingen in worden aangebracht.

IHC Merwede geeft geen enkele garantie met betrekking tot volledigheid, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de informatie, in het bijzonder financiële informatie, op deze site.

IHC Merwede aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of onvolledigheden met betrekking tot de inhoud van deze site, noch voor eventuele directe of indirecte schade die op enigerlei wijze ontstaat door het gebruik van of de toegang tot deze site of door het vertrouwen op informatie die direct of indirect van deze site is verkregen.

De site en de daarin opgenomen informatie, illustraties en dergelijke vallen onder de intellectuele eigendomsrechten van IHC Merwede.

De informatie op deze site mag uitsluitend voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik worden gekopieerd. Het maken van dergelijke kopieën dient te geschieden met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten van IHC Merwede. Publicatie of gebruik, daaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot, het kopiëren, openbaren, verhandelen, reproduceren, of het op andere wijze gebruikmaken van informatie, illustraties etc., voor welk ander doel ook, evenals het produceren van afgeleide producten, het invoegen van links of het opnemen van verwijzingen naar de site van IHC Merwede op een andere site, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IHC Merwede.

Indien IHC Merwede misbruik vaststelt, zal IHC Merwede zich voor handhaving van haar rechten wenden tot de bevoegde Nederlandse rechter.

Stuur door
  1. Onderstaand bericht zal naar de ontvanger worden verstuurd